Wycinka na Jaworowym Wierchu – brygada na nowym północno-zachodnim starcie

Na wstępie chciałbym się wytłumaczyć dlaczego w ostatnich miesiącach nie informowałem o postępach prac przy budowie nowego startowiska na Jaworowym Wierchu. Pracy było faktycznie dużo i opisywanie kolejnych kroków nie koniecznie, by było dla skuteczności działania czymś dobrym – może, by odniosło przeciwy efeky od zamierzonego.

Ale teraz wszystko wydaje się być już jasne i po biurokratycznych zatwierdzeniach możemy ruszyć do pracy.

Teren jest dosyć stromy i wycinka młodych drzew nie jest ciekawym zleceniem dla żadnej z wstępnie zgłoszonych firm. Dlatego nie za bardzo mamy wybór i musimy uruchomić własne środki i prace wykonać samodzielnie. Drzewo według umowy jest własnością Czeskich Latów, ale możemy je odkupić w bardzo dobrej cenie. Cenę sprzedaży drzewa chętnie  udostępnimy wszystkim zainteresowanym.

1. Wycinka – na tą część prac byśmy potrzebowali 5-10 mężczyzn z motorową piłą i oczywiście z doświadczeniem w tej dziedzinie.

Temat karczowania mamy uzgodniony tak, że będziemy ciąć drzewka na wysokości 1m. Pień z korzeniem pozostawiamy. Pniaki układamy w grupy po 3-4 koło siebie. Po skończeniu naszej pracy przyjedzie leśna maszyna i uporządkuje resztę. Całe drewno zostanie zwiezione na dół i będzie dla zainteresowanych do odkupienia.

Wycinkę planujemy rozpocząć we wtorek i skończyć w piątek: 23. – 26.04

2. Sprzątanie i palenie gałęzi – w tej części prac będziemy potrzebować 5-10 pomocników

Gdy już ukończymy wycinkę poskładamy gałęzie na jedno miejsce i po zatwierdzeniu przez strażaków rozpoczniemy pieczenie kiełbasek.

Spodziewany termin palenia gałęzi i pieczenia kiełbasek: 26. – 28.04.

3. Przygotowanie terenu

W miarę możliwości będziemy wspierać się mechanicznie, ale w końcu będzie trzeba ręcznie wyzbierać kamienie, uzupełnić ziemię i zasiać trawę. Po doświadczeniach z Prasziwej wiemy, że kamienie jeszcze przez jakiś czas będą wyłazić, więc wasza pomoc jest wręcz niezbędna.

W związku z powyższym chciałbym was prosić abyście się z nami skontaktowali i przyjechali pomóc. Potrzebujemy zebrać grupę i uzgodnić termin spotkania.

Napiszcie lub zadzwońcie na info@elspeedo.cz, +420 777 311 661. Marcela skoordynuje terminy tak by utworzyć brygadę.

Dziękuję za wasze wsparcie.

W imieniu Beskidzkiej Szkoły Latania

Dalibor Carbol