Seminaria

Zapraszamy na trening wyrzucania spadochronów zapasowych, technik startu, wykłady, szkolenia i wieczorne latanie na żaglu.